OBRA PÚBLICA


P.E.R.E. 
Marbre, lletres esculpides i bronze
Obra instal·lada a la biblioteca Pere Anguera, Reus
mesures aprox: 600x600x85 cms
2019

P.E.R.E. (detall)

Demos-Krátos
Pedra del Mèdol i acer Corten
peça Demos 210x160x55cms
peça Kratos 185x155x60 cms.
Instal·lació permanent al Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona. 
Abril/Juny 2015

Banyoles Järvi
Fusta de sauna
400x180x40cms
Kouvola, Finland
2000
Manlleu-Beijing
Marbre i ferro colat
150x90x80cms c/u
Obra situada a Manlleu i a Beijing (Xina)
2008

Alea iacta est. Alabastre i arbres.
Montornès del Vallès
1993
Salvador Juanpere Copyright VEGAP 2008