OBRA PÚBLICA

P.E.R.E. 
Marbre, lletres esculpides i bronze
Obra instal·lada a la biblioteca Pere Anguera, Reus
mesures aprox: 600x600x85 cms
2019

P.E.R.E. (detall)

Demos-Krátos
Pedra del Mèdol i acer Corten
peça Demos 210x160x55cms
peça Kratos 185x155x60 cms.
2015"...Dues grans pedres provinents de la pedrera del Mèdol, prop de Tarragona,  es presenten en forma d'instruments de participació que interpel·len el ciutadà,  i que volen posar en connexió el dins i el fora del Museu. La instal·lació Demos-Krátos vol mostrar, amb una eloqüent visualitat, el caràcter ancestral de la nostra sociopolítica i connectar-la amb els moments decisius, participatius i estimulants que viu el nostre País.”

(paralel·lament a l'exposició DEMOS)
Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona. Abril/Juny 2015


Col·laboració: Marbres J. Castelló S.A. Tarragona
Salvador Juanpere Copyright VEGAP 2008